Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.sztachety-olchowe.pl

1, Postanowienia ogólne

Sklep www..sztachety-olchowe.pl jest obsługiwany przez firmę OLO-TRANS Karol Olech Nakły 17 07-415 Olszewo-Borki zwaną dalej Sprzedawcą

Klienci sklepu zwani dalej są Zamawiającymi.

Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.sztachety-olchowe.pl można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Informacje telefoniczne i e-mailowe dotyczące oferowanych produktów udzielane są w godzinach ustalonych przez sklep internetowy tj od pon do pt od 8 do 18 i w soboty od 8 do 14.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego www.sztachety-olchowe.pl w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

Warunki dokonywania zakupów

www.sklep.sztachety-olchowe.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.sztachety-olchowe.pl

Oferta i realizacja zakupów

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Zamawiającego oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu lub w przypadku zamówień niestandardowych e-maila na adres biuro@sztachety-olchowe.pl

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup lub na życzenie klienta faktura vat.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostarczenia wybranego produktu bądź produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów zamówionych produktów. w przypadku błędnego pomiarowania przez Klienta ponosi on całą odpowiedzialność prawną oraz rzeczową za złożone zamówienie.
 

Wszystkie ceny podawane w sklepie www.sklep.sztachety-olchowe.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN)

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki i transportu firmowego. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie, wynosi jednak nie dłużej jednak niż 30 dni.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny i jednocześnie deklaruje natychmiastowy zwrot wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

Sprzedawca nie wysyła towaru poza granice RP.

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji i musi o tym poinformować Sprzedającego telefonicznie lub poprzez e-mail. Sprzedający po uzyskaniu takiej informacji ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji towaru i powiadomienie Zamawiajacego o dalszym sposobie postępowania.

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Zwrot w tym terminie nie dotyczy zamówień niestandardowych* wyprodukowanych na indywidualne zamówienie, jest to szerokość inna niż na stronie sklepu, impregnowanych, malowanych, długości, oraz zakończenia,(dotyczy sztachet, desek, łat, żerdzi)

Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówiony przez niego Towar lub Towary nie został jeszcze wysłany/wyprodukowany na zamówienie, poprzez: bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mail.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail biuro@sztachety-olchowe.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy obsługującej płatności internetowe.

Sprzedawca informuje, że zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art 71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art 66 KC. Prezentowany asortyment nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 543 KC a ma jedynie charakter informacyjny.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie na stronie głównej sklepu.

*niestandardowe -  zakończenia sztachet inne niż proste 

 

 

Powrót
10 sierpień 2020
105245 wywołań od 10 styczeń 2014
Copyright © 2013 oscGold